Beregn antal dage mellem datoer


Indtast datoer og rentekonvention

Indtast start- og slutdato samt rentekonvention for en given renteperiode.

Herefter beregnes hvor mange rentedage, som der beregnes med i perioden.


Rentekonventionen er den beregningsmetode, som man benytter til at beregne renter på et lån eller på en konto med. Rentebeløbet kan være forskelligt afhængigt af rentekonventionen, selvom selve rentesatsen er den samme.

I denne beregning finder vi ud af hvor mange antal rentedage, som der er mellem to datoer ud fra en angivet rentekonvention. Senere divideres denne med nævneren i udregningen af rentebeløbet.