Beregn simpel nutidsværdi

Indtast oplysninger til brug for tilbagediskontering


Rentekonventionen er den beregningsmetode, som man benytter til at beregne renter på et lån eller på en konto med. Selve rentebeløbet kan være forskelligt afhængigt af rentekonventionen, selvom selve rentesatsen er den samme.

I denne beregning finder vi ud af hvor mange antal dage, som der er mellem to datoer ud fra en angivet rentekonvention og beregner den simple nutidsværdi heraf.

Bemærk at der i denne beregning ikke tages højde for en rentetilskrivning i perioden. Dvs. at perioden i praksis skal være lig med rentetilskrivningsfrekvensen for renten. Du kan benytte vores beregner til nutidsværdiberegning, hvis du også ønsker at regne med rentetilskrivning og renters rente.